/

 

 

JUST NU ...

... står en container för julens granar uppställd vid fontänen på gården.

... i vecka 2 påbörjas arbetet med att öppna upp entrén mot Vegagatan, och arbetet kommer att pågå till vecka 6.

... har BRF Blåvalen tecknat ett nytt gruppavtal med Com Hemsom innebär bredband/internetuppkoppling med högre hastighet. Det nya avtalet gäller från och med 1/1 2019. OBS! För att få tillgång till den högre hastigheten, 250/100 Mbit, krävs att du kontaktar Com Hem; 0775-171720. Du avgör själv om/när du vill att avtalet ska gälla. Du kan titta på en film från Com Hem, om du vill veta mer om hur det fungerar här.

... har viktig information om sophantering delats ut i samtliga medlemmars brevlådoren analys har visat att det slängs en hel del i sopnedkasten som inte borde hamna där. Så mycket som 77% av det som slängs i sopnedkasten är återvinningsbart material! Vi ber våra medlemmar att noga läsa igenom informationen; det är helt nödvändigt för miljön, och innebär även en ekonomisk vinst för föreningen, att sopmängden minskar. Dessutom kan felaktig avfallshantering innebära andra problem; nyligen blev det stopp i grenröret vid NP 42, pga att frigolit slängts. Detta kostade vår förening flera tusen kronor! Ca 25% av det vi slänger i sopnedkasten är matavfall - vilket kommer att bli möjligt att samla in från och med mars 2019. Mer information om hur, kommer i februari.

... är renoveringen av garageinfarterna Vegagatan 17-19 & 23-27 i stort sett klar. Kvar är belysning i trappräcket. Målning görs i vår. Renoveringen av entrén från Vegagatan med trappan upp till vår gård kommer att påbörjas i slutet av januari. Trappan kan komma att stängas i några dagar i samband med detta.

 ... BRF Blåvalens årsstämma hölls måndagen 18 juni i Oskar Fredriks församlingshem. Protokollet kan du läsa här.

...har vi 20 laddplatser för elbilar i vårt garage. Är du intresserad av att byta till en laddplats redan nu eller funderar på att köpa en elbil eller laddhybrid och vill säkerställa att du har en laddplats när det är dags? Kontakta Robin Iholin som administrerar våra platser eller Mattias Fabricius i styrelsen. Kostnaden för en plats med laddmöjlighet är till en början 200kr/månad (utöver ordinarie kostnad för parkeringsplats), men planen är att vi framöver istället skall ta betalt för den ström som laddas när vi får fler som laddar på platserna. Är du intresserad? Kontakta styrelsen@blavalen.se

... håll utkik efter aktiviteter i gemensamhetslokalen i vår kalender och på vår Facebooksida! Lokalen bokas via lokalen@blavalen.se.

... förbereds den nära förestående renoveringen av entréer och trapphus. Här kan du se förslaget från den anlitade arkitektfirman. 

... diskuterar vi problemen med den stundtals kraftigt nedskräpade återvinningsstationen på Vegagatan. Det vi alla kan göra, är att ringa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, telnr 0200-880311, och påpeka att miljön runt återvinningsstationen är oacceptabel...

 

 

Nyhetsbrev 2018.12

Nyhetsbrev 2018.10

Nyhetsbrev 2018.07

Nyhetsbrev 2018.05

Nyhetsbrev 2018.03

Nyhetsbrev 2017.10

Nyhetsbrev 2017.05