/

 

 

JUST NU ...

... BRF Blåvalens årsstämma hölls måndagen 18 juni i Oskar Fredriks församlingshem. Protokollet kommer att publiceras här, så snart det är justerat och klart. Under mötet togs beslut på att renovera entrén mot Vegagatan. Bygglovet är godkänt och arbetet kommer att samordnas med Samfällighetens renovering av garageinfarten och området kring återvinningsstationen, efter sommaren.

... är 20 laddstationer för elbilar installerade i vårt garage! Är du intresserad? Kontakta styrelsen@blavalen.se

... är en bokningsbar övernattningslägenhet klar att användas - läs mer här!

... håll utkik efter aktiviteter i gemensamhetslokalen i vår kalender och på vår Facebooksida! Varmt välkommen att delta! 

... förbereds den nära förestående renoveringen av entréer och trapphus. Här kan du se förslaget från den anlitade arkitektfirman. 

... diskuterar vi problemen med den stundtals kraftigt nedskräpade återvinningsstationen på Vegagatan. Det vi alla kan göra, är att ringa Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, telnr 0200-880311, och påpeka att miljön runt återvinningsstationen är oacceptabel...

... funderar vi över hur vi ska komma tillrätta med vår egen sophantering; en analys har visat att det slängs en hel del i sopnedkasten som inte borde hamna där...

... diskuteras hur vi ska använda före detta mangelrum på bästa sätt

Nyhetsbrev 2018.07

Nyhetsbrev 2018.05

Nyhetsbrev 2018.03

Nyhetsbrev 2017.10

Nyhetsbrev 2017.05